V3

□■□■□■□■□■

V3

Inter Milan to check on Bayern Munich defender Lucio

Aurelio waits on talks

V3